Friday, September 11, 2009

DUA SAJAK SATU TAJUK

Sedikit intipati dua sajak satu tajuk ini. Tajuk – Dua Wajah Krosta Mundo. Krosta Mundo adalah sebuah bandar kuno yang terletak di pinggiran Sicily di Italy yang sekarang sudah tidak wujud lagi. Bandar ini mempunyai dua watak yang berbeza. Pada siang hari ia dianggap tempat suci kerana penduduknya berperangai baik. Tetapi bila tiba waktu malam, ia berubah menjadi bandar pelepas nafsu serakah penduduknya. Jadi aku ambil dari dua watak Krosta Mundo ini sebagai teras untuk dijadikan sajak sinis kepada dua bahasa yang dirojakkan di negara yang tercinta ini.


DUA WAJAH KROSTA MUNDO

(sajak pertama dalam satu tajuk) - tentang dua bahasa menjadi satu.

Dua
Menuju destination…destinasi
Terlihat contamination…kontaminasi
Hampa dengan ministration…ministrasi
Sayu mendengar notation…notasi

Dua
Perlukan identification…identifikasi
Tanpa guna hyphenation…hipenasi
Sukar untuk distinction…distingsi
Bagaimana dengan distribution…distribusi

Dua
Haruskan prosposition…prosposisi
Kalau tiada function…fungsi
Mana datang collaboration…kolaborasi
Tentu ada objection…objeksi

Dua…two
Tiga…three
Empat…four
Lima…five
…till fade

(sajak kedua dalam satu tajuk) - tentang seorang aku yang bernafsu untuk bercinta dengan seorang gadis Inggeris.

Aku kata, “Stephanie, I’m in love with you.”
Kau diam.

Aku kata, “Stephanie, you’re my Jupiter.”
Kau diam.

Aku kata, “Stephanie, my heart’s full of you.”
Kau diam.

Aku kata, “Stephanie, you’re born to love me.”
Kau diam.

Diam kau diam yang lama.
Bila kau bersuara. Kau kata, “Awang…kau boleh blah!”


Azzam Supardi
Saujana Utama
7 November 2008

No comments:

Post a Comment